Bedrijven kunnen de kosten van bedrijfskleding onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Wat zijn die voorwaarden?

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen werkkleding en privékleding.

Van werkkleding is sprake wanneer deze kleding uitsluitend op de werkvloer wordt gedragen . Privékleding betreft alle kleding die buiten het werk wordt gedragen.

Welnu, voor werkkleding kent de Belastingdienst een fiscale aftrek, voor privékleding niet.

Maar opgelet: wanneer werkkleding zowel op de werkvloer als privé gedragen kan worden, dan ziet de Belastingdienst dit als privékleding

Daarom is het aan te bevelen dat u de kleding zichtbaar voorziet van een logo of naam, gerelateerd aan uw bedrijf. Pas dan wordt deze kleding door de fiscus gezien als werkkleding en is dus fiscaal aftrekbaar. Extra voorwaarde is dat dit logo een minimale afmeting heeft.
Laat u geen logo of bedrijfsnaam op uw kleding borduren, dan stelt de Belastingdienst dat deze kleding ook privé gedragen kan worden. Het wordt dan opgevat als een schenking aan uw medewerkers en dat staat de Belastingdienst niet toe. Hoe om te gaan met de voorwaarde voor 70 cm logo. Een uitspraak van hof Amsterdam uit 2010 (zie: http://jure.nl/bl5617) geeft aan dat als je van 1 meter afstand het beeldmerk kunt herkennen dat er dan al sprake is van bedrijfskleding. Het is aan te bevelen na te gaan of deze uitspraak heeft stand gehouden.